Επιτυχημένη η δεύτερη δοκιμή του Facebook Aquila Drone

/Επιτυχημένη η δεύτερη δοκιμή του Facebook Aquila Drone