Έρχεται η στιγμή που θα φορτίζουμε το κινητό μας τέσσερις φορές το χρόνο

//Έρχεται η στιγμή που θα φορτίζουμε το κινητό μας τέσσερις φορές το χρόνο