Ρομποτικό πουλί διώχνει τα πουλιά στα αεροδρόμια 12/05/2017

//Ρομποτικό πουλί διώχνει τα πουλιά στα αεροδρόμια 12/05/2017