Συγγραφέας εικονογραφεί το βιβλίο του με τη βοήθεια του… Microsoft Paint

//Συγγραφέας εικονογραφεί το βιβλίο του με τη βοήθεια του… Microsoft Paint