Επιτυχημένη η δεύτερη δοκιμή του Facebook Aquila Drone

Home/Επιτυχημένη η δεύτερη δοκιμή του Facebook Aquila Drone