Ευκαιρίες Καριέρας

1. Web / WordPress Developer

H Give IT αναζητά Web / WordPress Developer για πλήρη απασχόληση (full time)

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα – γνώσεις:

· Αποδεδειγμένη εμπειρία ως WordPress Developer

· Άριστη γνώση HTML/CSS

· Γνώση γλώσσας PHP

· Αντίληψη σωστής αρχιτεκτονικής και αισθητικής μίας ιστοσελίδας

· Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

· Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια

· Οργανωτικές δεξιότητες

· Πτυχίο Πληροφορικής ή σχετικού κλάδου

Βασικές γνώσεις θα θεωρηθεί προσόν:
Photoshop
Google Adwords
Facebook Ads
Γνώση διαχείρισης social media
Adobe Premiere

Παροχές:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης
Άριστες συνθήκες εργασίας
Bonus απόδοσης και αποτελεσματικότητας
Δυνατότητα εργασίας από απόσταση

Αποστολή βιογραφικού μαζί με το portfolio σας στο [email protected].

2. Social Media and Digital Marketing Specialist

H Give IT αναζητά Digital Marketing Specialist για πλήρη απασχόληση (full time)

Απαραίτητες γνώσεις και προϋπηρεσία στα παρακάτω:
Facebook ads
Google ads
Διαχείριση Social media
Newsletter
Δημιουργία περιεχομένου / copywriting
Google analytics και Tag Manager
Άριστη γνώση Αγγλικών

Βασικές γνώσεις θα θεωρηθεί προσόν:
WordPress
Photoshop
HTML5 / CSS3

Παροχές:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης
Άριστες συνθήκες εργασίας
Bonus απόδοσης και αποτελεσματικότητας
Δυνατότητα εργασίας από απόσταση

Αποστολή βιογραφικού μαζί με το portfolio σας στο [email protected].

3. Web / Graphic Designer

H Give IT αναζητά Web Designer για πλήρη απασχόληση (full time)

Περιγραφή θέσης – καθήκοντα:
Σχεδιασμός ιστοσελίδων, eshop, εφαρμογών
Ανάπτυξη γραφικών στοιχείων
Διαχείριση social media
Παράδοση αποτελεσματικών, αισθητικών και on-στρατηγικών δημιουργικών γραφικών σχεδίων για
λογότυπα, σχεδιασμό ταυτότητας, φυλλάδια, καταλόγους, παρουσιάσεις, ιστοσελίδες,
διαφημιστικά κείμενα, πρότυπα email και ενημερωτικών δελτίων, γραφικά κοινωνικών
μέσων, διαφημίσεις banner, 2D animation και βίντεο , και τα λοιπά.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω απαιτούμενα προσόντα – γνώσεις:
Πολύ καλή γνώση σε Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
Άριστη γνώση Αγγλικών

Βασικές γνώσεις θα θεωρηθεί προσόν:
WordPress
Πολύ καλή γνώση HTML5, CSS3
JQuery
Javascript
XML
Google Adwords
Facebook Ads
Γνώση διαχείρισης social media
Adobe Premiere

Παροχές:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
Δυνατότητα ανάπτυξης και εξέλιξης
Άριστες συνθήκες εργασίας
Bonus απόδοσης και αποτελεσματικότητας
Δυνατότητα εργασίας από απόσταση

Αποστολή βιογραφικού μαζί με το portfolio σας στο [email protected].