Πολύ σημαντικό είναι να συμπληρώσετε σωστά το “Bio” section του προφίλ σας. Με αυτόν τον τρόπο είστε σίγουροι πως όσοι θέλουν να επικοινωνήσουν με σας, θα έχουν τα σωστά στοιχεία για να το κάνουν. Αυτό το μέρος της εφαρμογής είναι και το μοναδικό που μπορεί να έχει link, άρα επιλέξτε το με τα σωστά κριτήρια.