Τα hashtags είναι αρκετά βαθιά στο DNA του Instagram, καθώς είναι ο τρόπος με τον οποίο βρίσκουμε φωτογραφίες μέσα στην εφαρμογή. Πριν την ανάρτηση μιας εικόνας, κάντε μια έρευνα και δείτε ποια hashtags οδηγούν σε φωτογραφίες παρόμοιες με αυτήν που θέλετε να δημοσιεύσετε.