Φωτογραφική μηχανή… μια ταχέως εξελισσόμενη συσκευή ικανή να αποθηκεύσει τις πιο ξεχωριστές στιγμές μας

Φωτογραφική μηχανή… μια ταχέως εξελισσόμενη συσκευή ικανή να αποθηκεύσει τις πιο ξεχωριστές στιγμές μας

Σκοπός της; Να αποτυπώσει την πραγματικότητα όσο πιο πιστά γίνεται μέσα σε ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου.

Η εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής προήλθε από την ανάγκη μελέτης των εκλείψεων, ήδη από την αρχαιότητα και συνεχίζει σήμερα με αρωγό την τεχνολογία, πέρα από την αστρονομία, να καλύπτει τις απαιτήσεις του ιατρικού τομέα με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις απεικονιστικές μεθόδους του βυθού του ανθρώπινου ματιού. Ανάλογα με την εμβέλεια παρακολούθησης, η χρήση της επεκτείνεται στα συστήματα ασφαλείας και μην ξεχνάμε ότι αποτελεί πηγή εσόδων για αρκετούς απασχολούμενους φωτογράφους. Εντάσσεται στα οπτικά όργανα, με την απλούστερη πρωταρχική μορφή της να αποδίδεται σε ένα είδος κάμερας σκοτεινού θαλάμου.

Η αρχή λειτουργίας της προϋποθέτει την καταγραφή του ειδώλου του αντικειμένου σε μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια, η οποία μπορεί να είναι αναλογική, τα γνωστά σε όλους φιλμ ή ψηφιακή (Charged Coupled Device/CCD) με την παρουσία ηλεκτρονικών ανιχνευτών. Το αντικείμενο παρατηρείται μέσα από ένα σκόπευτρο και οι ακτίνες φωτός διασχίζουν ένα σύστημα φακών ικανό να μετακινηθεί για καλύτερη εστίαση. Κάλλιστα μια φωτογραφική μηχανή θα μπορούσε να παρομοιαστεί με το ανθρώπινο μάτι, αφού και στις δύο περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας του εισερχόμενου φωτός μέσα από ένα μεταβαλλόμενο διάφραγμα. Στον άνθρωπο τον ρόλο αυτόν έρχεται να αναλάβει η ίριδα του ματιού. Σε μια κάμερα πρότυπης μορφής υπάρχει επίσης και ο φωτοφράκτης υπεύθυνος να ρυθμίζει τη διάρκεια του φωτισμού. Για την ενίσχυση της φωτεινότητας σε ένα περιβάλλον χαμηλού φωτισμού, είναι διαθέσιμοι στην εξωτερική επιφάνεια και οι λαμπτήρες αναλαμπής γνωστά και ως ηλεκτρονικά φλας που ανάβουν για μικρό χρονικό διάστημα.

 

The Best Photography Tips for Bird-Watchers

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των φωτογραφικών μηχανών;

Η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας μιας κάμερας ανεξαρτήτως τεχνολογίας, στηρίζεται στην εξοικείωση με μια πολύ σημαντική έννοια, την έννοια της εστιακής απόστασης. Μετριέται σε χιλιοστά, αναγράφεται με την ένδειξη “f’” και ορίζεται ως η απόσταση από την οπίσθια πλευρά του φακού ή του συστήματος φακών της κάμερας σε σχέση με την φωτοευαίσθητη επιφάνεια.

Πώς επηρεάζει η εστιακή απόσταση τη λήψη μιας εικόνας;

Ο φακός μέσα σε μια φωτογραφική μηχανή μετατοπίζεται ανάλογα με την απόσταση που βρίσκεται το αντικείμενο παρατήρησης. Σε περίπτωση που θέλετε να αποτυπώσετε την εικόνα ενός κοντινού αντικειμένου θα πρέπει ο φακός να απομακρυνθεί από την φωτοευαίσθητη επιφάνεια ή αλλιώς να μεγαλώσει η εστιακή απόσταση. Εάν για το ίδιο αντικείμενο με την ίδια κάμερα αποφασίσετε να μεγαλώσετε την εστιακή απόσταση, το είδωλο θα εμφανίζεται μεγαλύτερο. Το αντίστροφο ισχύει για ένα μακρινό αντικείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση ο φακός πλησιάζει τη φωτοευαίσθητη επιφάνεια και παρατηρείται σμίκρυνση του ειδώλου.

Ποια άλλα μεγέθη σχετίζονται με την εστιακή απόσταση;

Το επόμενο που εξετάζεται είναι η γωνία όρασης και πρόκειται για τη μέγιστη γωνία με την οποία παρατηρεί το οπτικό πεδίο ένας φακός. Σκεφτείτε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εστιακή απόσταση ή διαφορετικά όσο μικρότερη διάσταση έχει η φωτοευαίσθητη επιφάνεια, τόσο μικρότερη είναι η γωνία όρασης του φακού και αντιλαμβάνεστε λιγότερα στοιχεία στο χώρο. Το αντίθετο ισχύει για τους φακούς μικρότερης εστιακής απόστασης.

Αναμφίβολα θα έχετε παρατηρήσει κάποια στιγμή μπροστά από το φακό μιας κάμερας ένα μεταβαλλόμενο διάφραγμα κυκλικής οπής που σχηματίζεται από διακοπτόμενα ελάσματα. Η συγκεκριμένη δομή καλείται διάφραγμα ανοίγματος και καθίσταται αρκετά σημαντική διότι καθορίζει τη διάμετρο της φωτεινής δέσμης που εισέρχεται στη συσκευή και ακολούθως ελέγχει τη φωτεινότητα του ειδώλου που αποτυπώνεται στη φωτοευαίσθητη επιφάνεια. Ο τρόπος με τον οποίο ένας φακός συγκεντρώνει φως εκφράζεται από τους φωτογράφους μέσω του αριθμού f (f# ή N) με τις κλασικές αριθμητικές ενδείξεις να αναγράφονται πάνω από το διάφραγμα ανοίγματος. Ο αριθμός f είναι ίσο με το κλάσμα της εστιακής απόστασης προς τη διάμετρο ανοίγματος. Για παράδειγμα ένας φακός με εστιακή απόσταση 50 mm και διάμετρο ανοίγματος 25mm, έχει αριθμό f ίσο με 2 ή αλλιώς η διάμετρος του διαφράγματος είναι ίση με το ½ της εστιακής απόστασης (f/2). Επομένως εύκολα συμπεραίνουμε ότι όσο μεγαλώνει το f# τόσο η διάμετρος υποπολλαπλασιάζεται και τόσο η φωτεινότητα του ειδώλου μειώνεται επειδή εισέρχεται λιγότερο φως.

(Credit: Foapth)

Η συνολική φωτεινή ενέργεια που καταφθάνει σε μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια, καλείται έκθεση φωτογραφίας στο φως και πέρα από το διάφραγμα ανοίγματος που προαναφέρθηκε, καθορίζεται και από το φωτοφράκτη ή αλλιώς κλείστρο. Το κλείστρο ελέγχει το διάστημα του χρόνου εντός του οποίου εισέρχεται το φως. Θα ήταν λειτουργικά ανώφελο μια κάμερα να επιτρέπει την είσοδο φωτεινών ακτίνων απεριόριστα χωρίς διακοπή. Συνεπώς ο χρόνος έκθεσης μιας φωτογραφίας ρυθμίζεται με συνεχόμενα υποδιπλασιαζόμενα βήματα που είναι αντιστρόφως ανάλογα της αυξανόμενης διαμέτρου του διαφράγματος ώστε να αποτυπώνεται μια ποιοτική εικόνα χωρίς παρομορφώσεις. Η πραγματική έκθεση, είναι ανάλογη προς αμφότερα τα μεγέθη, δηλαδή τόσο προς τη διάμετρο ανοίγματος όσο και προς τη χρονική διάρκεια της έκθεσης. Με άλλα λόγια το διάφραγμα f/4 με χρόνο (1/500)seconds, το διάφραγμα f/5,6 με χρόνο (1/250)s και το διάφραγμα f/8 με χρόνο (1/125)s, αντιστοιχούν όλα στην ίδια φωτογραφική έκθεση.

Οι φωτοφράκτες ανάλογα με τη θέση τους στην κάμερα, μπορεί να βρίσκονται μπροστά από το φακό όπως είναι το κάλυμμα, οι τύπου ταινίας και οι ημισφαιρικοί κατάλληλοι για πορτραίτο επειδή είναι αθόρυβοι. Μπορεί να βρίσκονται μέσα στο φακό, όπως συνηθέστερα είναι οι φωτοφράκτες ίριδας που επιτρέπουν πολλές ταχύτητες με μικρούς χρόνους. Ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες ταχύτητες, παρέχουν τα κλείστρα εστιακού επιπέδου που βρίσκονται πιο κοντά στη φωτοευαίσθητη επιφάνεια. Διακρίνονται από υφασμάτινη ή μεταλλική ταινία η ταχύτητα της οποίας μεταβάλλεται, και φέρει μια σχισμή το πλάτος της οποίας επίσης αλλάζει. Ωστόσο μειονεκτούν επειδή δεν παρουσιάζουν όλη την έκταση της φωτοευαίσθητης επιφάνειας, με πιθανό αποτέλεσμα την παραμορφωμένη εικόνα και εμφανίζουν επίσης δυσκολία συγχρονισμού με τα ηλεκτρονικά φλας.

Η φωτεινότητα της εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί και με άλλο τρόπο όταν έχουν εξαντληθεί οι επιλογές του χειρισμού του διαφράγματος και του κλείστρου. Το ISO ρυθμίζει πόσο ευαίσθητος στο φως είναι ο αισθητήρας της κάμερας. Όταν σταδιακά αυξάνετε το ISO από τη βασική τιμή του 100 ειδικότερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η εικόνα εμφανίζεται φωτεινότερη και παράλληλα πληθαίνουν οι θολώσεις με τη μορφή κόκκων. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή ISO που διαθέτει μια μηχανή, τόσο ταχύτερος χαρακτηρίζεται ο αισθητήρας της κάμερας. Η κλίμακα ISO είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε κάθε φορά που διπλασιάζεται η τιμή ISO, αντίστροφα η έκθεση θα πρέπει να υποδιπλασιαστεί.

Με τον ίδιο τρόπο αξιολογείται και το βάθος πεδίου του φακού. Την περιοχή δηλαδή του χώρου στην οποία τα αντικείμενα αποτυπώνονται εστιασμένα στη φωτογραφία. Μπορείτε να μεγιστοποιήσετε το βάθος πεδίου εστιάζοντας καλύτερα όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα, με την ελάττωση της εστιακής απόστασης, την ελάττωση της διαμέτρου του φακού και αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ αντικειμένου και φακού. Στην αντίθετη περίπτωση κρατήστε στη μνήμη ότι οι φακοί μεγάλης εστιακής απόστασης έχουν μικρό βάθος πεδίου με αποτέλεσμα να παρέχουν θολές περιοχές στην εικόνα πριν και μετά από το αντικείμενο εστίασης.

(Credit: Banten Kamera)

Ποιες είναι οι κατηγορίες των φωτογραφικών μηχανών ανάλογα με τη γωνία όρασης;

Στην αγορά υπάρχουν οι κανονικοί φακοί με εστιακή απόσταση 50mm και γωνία όρασης 45 μοιρών κατάλληλοι για όλο το καταναλωτικό κοινό και για καθημερινές χρήσεις όπως πορτραίτα ή τοπία. Ακολουθούν οι τηλεφακοί με μεγαλύτερη εστιακή απόσταση που φτάνει τα 85-1200mm και επομένως παρέχουν μικρότερη γωνία όρασης και ρηχότερο βάθος πεδίου κατάλληλοι να απαθανατίζουν στιγμές μακρινών παραστάσεων. Αν ψάχνετε φακούς με μεγάλο βάθος πεδίου και μεγάλη γωνία όρασης που φτάνει έως και τις 100 μοίρες προτιμήστε τους ευρυγώνιους φακούς κατάλληλοι για συστήματα ασφαλείας, που ωστόσο θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι έχουν μικρότερη εστιακή απόσταση και να μην αιφνιδιαστείτε από το γεγονός ότι ενδέχεται να παραμορφώσουν τις άκρες των αντικειμένων σε μια εικόνα. Για τους πιο απαιτητικούς λάτρεις της τέχνης της φωτογραφίας που ασχολούνται ενεργά με τα ειδικά εφέ, είναι διαθέσιμοι οι υπερευρυγώνιοι φακοί που προσφέρουν ένα βάθος πεδίου όπως θα το αντιλαμβανόταν και ένα ψάρι, για αυτό το λόγο μπορεί να τους συναντήσετε με την ονομασία fish-eye. Οι συγκεκριμένοι φακοί διακρίνονται από τη μέγιστη γωνία όρασης των 220 μοιρών, τη μικρότερη εστιακή απόσταση των 6mm που έχει κατασκευαστεί σε κάμερα και παρουσιάζουν έντονα το σφάλμα της παραμόρφωσης που αναφέρθηκε προηγουμένως. Αρκετά φημισμένοι είναι οι φακοί zoom που έχουν μεταβλητή εστιακή απόσταση και συνεπώς μεταβλητή γωνία όρασης καθώς και οι φακοί macro που είναι ιδανικοί για απεικόνιση κοντινών αντικειμένων χωρίς να τροποποιούν το μέγεθος τους.

Ποια εξαρτήματα συνοδεύουν το φακό μιας κάμερας;

Η κατασκευή ενός φωτογραφικού φακού ακολουθεί εξελισσόμενες προδιαγραφές, είναι υψίστης σημασίας και διαφέρει ανάλογα με τη χρήση του. Σε κάθε περίπτωση όμως πρόκειται για ένα ομογενές υλικό που δεν περιέχει φυσαλίδες και αποχρώσεις με σκοπό την αύξηση της φωτεινότητας και τη μείωση των σφαλμάτων που δημιουργεί στην πλειονότητα κάποιο διαφανές μέσο. Η πρόσθια επιφάνεια του φακού δεν παύει να βάλλεται από ανεπιθύμητες αντανακλάσεις εξωτερικών πηγών οι οποίες περιορίζονται με λεπτές πολλαπλές επιστρώσεις εξαλείφοντας τυχόν θαμπάδες που ίσως θα έχετε παρατηρήσει σε μια φωτογραφία.

Παρόλα αυτά οι ισχυρές αντανακλάσεις από λείες επιφάνειες όπως είναι οι μεταλλικές, οι γυάλινες, η άσφαλτος του δρόμου, η παραλία ή το χιόνι δείχνουν να επιμένουν και να αλλοιώνουν τη φωτογραφία. Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για την επίλυση του παραπάνω ζητήματος αποτελούν τα πολωτικά φίλτρα τα οποία είναι δύο εφαπτόμενες κυκλικές διατάξεις προοριζόμενες για τις σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές αυτόματης εστίασης, με δυνατότητα περιστροφής και ενσωματώνονται μπροστά από το φακό. Καθώς περιστρέφεται η μία από τις δύο διατάξεις, αυξομειώνεται η φωτεινή ένταση και όταν φτάνει στην κάθετη διεύθυνση αποκόπτει πλήρως την οριζόντια ανακλώμενη ακτινοβολία που στην ουσία είναι το πολωμένο φως.

(Credit: Craftsy) Πολωμένη εικόνα στα δεξιά, κανονική στα αριστερά.

Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ευχάριστο διότι στην εικόνα που θα λάβετε θα παρατηρήσετε ζωντανά χρώματα με εμφανή αντίθεση μεταξύ τους που φτάνει τα όρια του υψηλού κορεσμού. Υπάρχουν και τα φίλτρα γραμμικής πόλωσης άλλα είναι κατάλληλα για τις κάμερες χειροκίνητης εστίασης μονορεφλέξ. Οι σύγχρονοι φωτογραφικοί φακοί παρουσιάζουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ασφαιρικής σχεδίασης που ελαχιστοποιεί ακόμη περισσότερο τα σφάλματα που προκύπτουν από την περιφέρεια του φακού.

Πέρα από το πολωτικό φίλτρο που είναι εξίσου σημαντικό, αξίζει να ενημερωθείτε και για άλλα φίλτρα που φέρει ένας φακός. Ειδικότερα για τις αναλογικές κάμερες είναι διαθέσιμα τα φίλτρα προστασίας που αποκόπτουν την βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία για το φιλμ. Ωστόσο τα φίλτρα προστασίας είναι διάφανα στην ορατή ακτινοβολία και είναι απαραίτητα και για τις ψηφιακές κάμερες που διατηρούν ακέραιο το φακό έναντι ζημιών και εναποθέσεων σκόνης. Τα υπέρυθρα φίλτρα που μπορούν να εφαρμοστούν μπροστά από το φακό ή τον αισθητήρα της μηχανής, τραβούν και αυτά την προσοχή διότι αποδίδουν την ίδια εικόνα με διαφορετικά χρώματα καθώς αποκόπτουν οποιαδήποτε ακτινοβολία εκτός από την υπέρυθρη.

(Credit: PopPhoto)

Σε υπαίθριους χώρους με έντονο φωτισμό εκμεταλλευτείτε το φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας (Neutral Density filter) για λήψεις ακόμη και για κλείστρα με αργούς χρόνους έκθεσης που δεν κάνουν τίποτα άλλο πέρα από το να μειώνουν ομοιόμορφα την ένταση του φωτός για όλα τα χρώματα. Για όσους ενδεχομένως αμφισβητούν τη χρησιμότητα των παραπάνω φίλτρων στις ψηφιακές κάμερες, τονίζεται ότι τα αποτελέσματα που προσφέρουν δε συγκρίνονται με τα λογισμικά επεξεργασίας εφέ σε μια ήδη υπάρχουσα τραβηγμένη φωτογραφία.

Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV Review

Είδη ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών

Οι σύγχρονες ψηφιακές κάμερες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις διαστάσεις της φωτοευαίσθητης επιφάνειας οι οποίες ορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των pixels που διαθέτει ο αισθητήρας. Κάθε pixel ξεχωριστά αποτελεί μια θέση μετατροπής της φωτεινής ενέργειας σε ηλεκτρική τάση για το σχηματισμό μιας εικόνας. Σημειώνεται ότι ψηφιακές εικόνες δύναται να παραχθούν και από τους σαρωτές.

Μπορούμε να κατατάξουμε τις ψηφιακές κάμερες σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με τις δυνατότητες που προσφέρουν. Οι πιο εύκολα προσβάσιμες ανεξαρτήτως καταναλωτικής προτίμησης είναι οι συμπαγείς, γνωστές στην αγορά και ως compact. Είναι κατάλληλες για ερασιτέχνες φωτογράφους για το λόγο ότι οι λειτουργίες τους είναι αυτοματοποιημένες και δεν απαιτείται ο συχνός χειρισμός του χρήστη. Ωστόσο έχουν κυκλοφορήσει τα βελτιωμένα μοντέλα της compact με χειροκίνητες λειτουργίες και υψηλή ανάλυση εικόνας.

Canon EOS Rebel T7i Review

Όσοι επιθυμούν ανεπτυγμένες δυνατότητες απεικόνισης για επαγγελματικές χρήσεις μπορούν να προμηθευτούν τις μονορεφλέξ κάμερες (DSLR) με φωτοφράκτη εστιακού επιπέδου, χάρη στις οποίες βλέπετε μέσα από το σκόπευτρο αυτό ακριβώς που θα σχηματισθεί στον αισθητήρα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός πτυσσόμενου καθρέπτη ο οποίος κατά τη λήψη της φωτογραφίας αναδιπλώνεται και μπορεί να αντικατασταθεί στο μέλλον.

Τέλος ακολουθούν οι mirrorless φωτογραφικές μηχανές, χωρίς παρουσία κάποιου καθρέπτη και είναι ιδανικές διότι συνδυάζουν προτερήματα όσον αφορά την ποιότητα των DSLR με χαμηλότερο βάρος στην προκειμένη περίπτωση και τις μικρότερες διαστάσεις που θυμίζουν τις compact. Προσφέρουν ποιοτικές εικόνες σε μια διαδικασία γρήγορης λήψης και είναι αποτελεσματικές σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό.

Nikon Z 7 Review

 

Πηγή

To βρήκες ενδιαφέρον; Μοιράσου το!!

Κατηγορίες

Πρόσφατα Έργα μας

give it portfolio