Βig Data: Η Ψηφιακή, Επιστημονική και Πολιτική Επανάσταση του Μέλλοντος; Προκλήσεις και Ευκαιρίες

2021-07-17T11:17:11+03:00

Οι τεχνολογίες big data αποτελούν πλέον ένα ισχυρό «όπλο» σε μία σειρά από [...]