Η Google θα καταβάλει 965 εκατ. ευρώ στο γαλλικό κράτος

2019-09-13T17:34:42+03:00

Η εταιρεία-κολοσσός έκανε εξωδικαστικό συμβιβασμό για υπόθεση φοροδιαφυγής […]