Μελίσσα Καργιαννάκη, η start-upper που έγινε δεκτή στους άριστους της Silicon Valley

2021-04-01T10:58:59+03:00

Η Μελίσσα Καργιαννάκης  είναι ιδρύτρια και ceo της skritswap - μιας start-up εταιρείας, [...]