Ανακαλύφθηκε η μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα του ήχου

2020-10-13T10:58:17+03:00

Είναι περίπου 36 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, τουλάχιστον 8.000 φορές μικρότερη από την ταχύτητα [...]